Hvad er Top Gun Klubben ?

Top Gun Klubben er den sidste bastion for opretholdelsen af det mandlige stenaldergen, og et helle til få leget de lege vi aldrig fik leget færdige som børn. Klubben er vores broderskabsloge hvor kun fædre accepteres som potentielle medlemmer. Det betyder at man skal være mand, og man skal være far for at kunne komme i betragtning som medlem.

Fysisk mødes vi mindst 9 gange om året til særligt socialt samvær. De fire af gangene er til vores klassiske Top Gun Klubaften. En enkelt er et særligt årligt arrangement af forskellig, men relevant karakter. Og resten er blandet, men lige så vigtige, hygge og samværs arrangementer.

Ydermere kan der arrangeres løst, ekstraordinæret samvær i Top Gun Klubbens regi. Dette er oftest klubbens medlemmer der på eget initiativ invitere sine klubkammerater til diverse.

Småt om

Top Gun Klubben havde sit stiftelsesmøde fredag den 3. Aug 2018, hvor initivtagerne Stinger og Jester mødtes under nogle fænomenale forhold og blev enige om detaljerne for hvad Top Gun Klubben skulle handle om. De to medlemmer var stort set enige på forhånd hvilket var nødvendigt for at Top Gun Klubben ikke skulle ende som en strikkeklub, en frimurerorden eller noget andet skrækkeligt.

I bund og grund er Top Gun Klubben vores værktøj til at tilfredsstille vores knap så fine og knap så kloge, men ganske krigsfilmshungrende mandlige stenalderhjerne.

Top Gun 1986

Top Gun Klubben er opkaldt efter filmen Top Gun, det skønne mesterstykke fra 1986. For at ærer og hædre filmen, er det en ufravigelig regel at den skal ses én gang om året, på den TGK Klubaften der er nærmest stiftelsdatoen for klubben. Ligeledes er alle klubbens medlem tildelt call-sign efter karakterene i filmen.

Men alt den her fantastiske samvær med andre har en pris, vi stiller nemlig krav til vores medlemmer:

Indlevelsen!

For at Top Gun Klubben er sjov og spændende at være med i, og for at det er sjovt for arrangøren at arrangere indholdet til klubaftenerne, så er den ypperligste vigtighed at alle medlemmerne er “på” og indlevende i deres roller. Der er rigtig mange elementer i Top Gun Klubben som alle er arrangeret af et eller flere medlemmer, og for at ære deres hårde arbejde og udførelse, så forventes det at alle medlemmer er aktive og initiativtagende i forhold til opretholdelsen af regler og deltagende i hele ‘spillet’. Enten er man med 100%, eller også hopper man fra for at melde sig ind i en bridgeklub eller starte til Zumba, eller noget helt andet virkelig vildt.

Top Gun Klubben har virkelig mange regler i vores Kodeks, og endnu flere undtagelser. Det er virkelig vigtigt at man har samme ide om at det er skide skægt, og at reglerne følges efter bedste formåen, samt at straffen bliver udstået når man bryder reglerne. Ellers mister Top Gun Klubben hele sit grundlag og alt det der gør det endnu mere sjovt og spændende.

Vi har nogle fantastisk skønne regler der kræver stor lyst til indlevelse fra alle medlemmer. F.eks. har vi en dresscode som de fleste mænd helt sikkert vil elske.

Vi har også et ønske om at flere af vores regler brydes, da dette udløser en bødestraf som i sidste ende bidrager til vores udflugter og aktiviteter.

Rang, hierarki og Point

Top Gun Klubben har en rangorden der er bygget op efter en militær orden, og da 90% af de krigsfilm vi ser er engelsktalende/amerikanske, så er vores rang også skrevet på engelsk/amerikansk.

Vi dyrker vores rang og hierarki i sådan en grad at det er sjovt. Fx skal rangordenen adlydes, høje rang bestemmer over lave rang – naturligvis alt med måde!

Man kan stige i rang ved at følge reglerne, deltage i aktiviteterne og udføre særlige handlinger på både klubaftner og ved at være aktiv i klubbens forum m.v. Man kan ligeledes falde i rang ved at misligholde sit engagement i Top Gun Klubben.

Man kan dog ALDRIG blive General, dette ultimative rang tilfalder udelukkende vores koner og kærester for dem der måtte være i besiddelse af sådan én. I samme skuffe omtaler vi kun vores partnere som ‘Generalen’ når vi er i klubbens regi.

Hele rangordnen bliver ført via et point system hvor et særligt antal point udløser et særligt rang. Point bliver som nævnt tjent ved at udføre særlige handlinger, bare det at være med til en klubaften giver point, og skriver man et godt relevant indlæg i vores forum på nettet så giver det også point osv. Så for den der engagere sig, er der rigtig gode muligheder for at stige hurtigt i rang.

Ceremonier og Ritualer

Vi har en række ceremonier og ritualer  der bliver udført når omstændighederne kræver det. Blandt andet når man bliver medlem i klubben med rang, er der et indvielses ritual. Og ligeledes skal man igennem en mindre ceremoni når man skifter imellem rang-klasserne.

Medaljer og udmærkelser

Vi har en længere række af medaljer og udmærkelser, som i øvrigt sikkert er under evig udvikling. Fx får man en udmærkelse hvis man på noget tidspunkt i sit liv har sprunget i faldskærm, hvis man er frivillig i hjemmeværnet. Man får også en udmærkelse hvis man sidder nøgen under mødet til en klubaften, eller hvis man har deltaget 4 klubaftner i træk. Der er et væld af forhold der giver en udmærkelse, og det er medlemmernes ansvar selv at følge op på at modtage dem. De gives som en grafisk orden på ens profil, og så udløser de et mindre antal point så man kommer tættere på en stigning i rang.

Oplevelser

Klubber arrangere mange ture og oplevelser af forskellig karakter. Med alt fra de obligatoriske klubaftner, til lerdueskydning, museumsbesøg, weekendture og meget mere forventer vi at medlemmerne deltager i de events der arrangeres, i så fald de ikke bliver forhindret.

For at kæmpe med i Top Gun Klubben

Sidder du nu og tænker: ” Top Gun Klubben er da lige noget for mig!”?

For at komme med i Top Gun Klubben, skal man ansøge via vores ansøgningsskema. Ansøgningen behandles af Top Gun Klubbens medlemmer snarest derefter, og sandsynligvis over nettet. Hvis det bliver et ‘ok’, så tager man med til en klubaften som civilist, hvor man præsentere sig selv for gruppen og deltager i dagens/aftenens normalt planlagte aktiviteter, men uden stemmeret. Går det godt og er man indtillet på at dét vil man gerne, og er Top Gun Klubbens medlemmer 100% enige om at det er de også positive overfor, så vil man på den efterfølgende klubaften modtage sit indvielsesritual og herefter sit rang.

Så!

Kan du lide krigsfilm, og gode øl? Gider du bruge tid på at anmelde/bedømme dine oplevelser digitalt på hjemmesiden. Og tænder du også på det med at få tilfredsstillet den barbariske stenalderhjerne i en tid hvor der ikke længere er så meget plads til os urtidsmennesker? Og er du ikke skræmt væk endnu?
Så er Top Gun Klubben måske noget for dig! Kontakt evt. et af medlemmerne for at få mere af vide, og husk at ansøge via vores ansøgningsskema, så kommer du måske med på den næste klubaften.

Socialt Samvær
God mad
Øl og Snacks
Smagning og anmeldelse af alverdens (lovlige) nydelsesmidler
Root Beer
Krigsfilm i overflod
Grænseoverskridende udfordringer
Klub og Krigsrelateret Brætspilsaftner
Klub og Krigsrelateret Computerspilsaftner
Oplevelser og ture
Sjov, spas, gak og løjer
Og meget meget mere !
Kontakt Top Gun Klubben