Nytårstaffel 15. januar 2022

Efter flere måneders inaktivitet grundet diverse udefrakommende årsager som fx Covid-19, kunne endelig samles igen! Desværre kunne ikke alle medlemmerne deltage, og kun Hollywood, Jester og Stinger deltog. Da de tilmeldte var mødt op, klokken 10:00 åbnede Jester mødet med fælles rejsning til ”Top Gun Anthem”, med efterfølgende Root Beer. Og så tog vi hul på dagsordenen – på grund af den lange ufrivillige klubpause, havde værst- og ordensofficeren Jester i samråd med Stinger valgt at udvide dagsordenen med flere punkter en normalt på en sammenkomst.

Det formelle møde

Første mand på talerstolen var som vanligt Kammerofficer Jester, der kort – og med et stort smil på læben – redegjorde for kassen. Kassebeholdningen er helt oppe på 13.148,66 kr, og ingen skylder noget. Vipers og Merlins tradition med at donere mere end kontingentet blev igen anerkendt af Kammerofficeren.

Ordet gik herefter til fortjeneste- og disciplinærofficer Stinger. Da Jester havde hvisket de ovennævnte donationer fra Viper og Merlin i øret på Stinger, havde han i sin lille sorte bog noteret pointgodtgørelsen. Derudover var han i så godt humør, at han tildelte alle medlemmerne en nytårsgave på 100 point.

Herefter var det tid til kontrol af dog-tags, klubpoletter og hovedbeklædning, og her måtte Hollywood desværre meddele at han var kommet i byen uden klubpolet og hovedbeklædning – men da han skyndte sig at overfører en passende økonomisk kompensation, slap han for videre tiltale.

Den skarpe læser bemærker måske den manglende kontrol af netundertrøje. Det skyldes at det i dag, var dagen hvor vi overgik endeligt til det nye uniformsregulativ og medlemmerne derfor skulle fremvise deres nye uniformer – hvor ikke alle typer længere stiller krav om netundertrøje. Alle tre tilstedeværende var i nye uniformer – og Viper havde sendt billededokumentation for hans nye klæder. Vi mangler derfor stadig at se Goose’s og Merlin’s nye gevandter – vi glæder os! Vi besluttede, at opstille meget overkommelig en deadline for hvornår de sidste skal være i uniform – så senest ved sommerudflugten SKAL der kunne fremvises uniform – hvis ikke bliver man degraderet en rang!

Næste møde

Så kom tiden til at der skulle vælges roller til næste klubaften den 4. februar 2022.

Da Hollywood gerne ville invitere klubben på besøg i Bootcamp Hollywood, meldte han sig hurtigt som værtsofficer, Jester ville frygteligt gerne prøve at være notarius og så tog Stinger den sidste rolle som ordensofficer.

HUSK: Seneste tilkendegivelse for deltagelse i klubaftenen (uanset om man kan eller ej) er den 21. januar 2022! Hvis man ikke giver svar inden deadline, straffes man med -25 point!

Udtrækning af tema og planlægning af dato for næste klubsammenkost, samt udfyldelse af nye forslag til ammunitions-kassen.

Ammunitionskassen kom på bordet og alle trak en seddel op af kassen. Der var ikke den store tvivl om udfaldet og valget faldt på en “Girls night” – et koncept som Jester har udtænkt og han er derfor selvskrevet som vært. Stinger tog både ordensofficer og notarius posten.

Datoen er som bekendt: 12.  marts 2022.

HUSK: Seneste tilkendegivelse for deltagelse i klubaftenen (uanset om man kan eller ej) er den 26. februar 2022! Hvis man ikke giver svar inden deadline, straffes man med -25 point!

Oplæsning af digt

Stinger havde mere eller mindre frivilligt valgt at stå for dagens digt, og han fremførte et yndigt  digt til de øvrige medlemmers store fornøjelse.

Digtet kan læses i klubbens poesibog her.

Udvælgelse af digter til næste klubaften.

Som altid greb vi Dice of Death da næste digter skulle findes, og det blev selvfølgelig igen, igen, igen Jester der vandt – vi glæder os allerede.

Officersceremoni for Hollywood

Hollywood har skrabet point nok sammen til at komme i officersgruppen, og skulle derfor gennemgå den yderst hemmelige ceremoni. Hollywood modtog ceremonien med stolthed, og blev efterfølgende overrakt officersvinger og præmie øl.

Den tunge byrde (Ved Jester)

Jester har en ide! Det indføres at der som straf til et utidigt medlem fra start til slut er iført en  TUNG stålhjelm (hjelmen bæres ved næste møde).

Hjelmen kan også bæres frivilligt, hvilket så i stedet udløser en medalje.

Dette blev enstemmigt vedtaget

Øvre og nedre officersklasse (Ved Jester)

Jester har en ide! Han foreslår at dele officersgruppen i to, således at officerer fra Lt. Col. og opefter er med i chefgruppen, og derfor fremadrettet har 4 stemmer.

Dette blev enstemmigt vedtaget

Afholdelse af arrangementer og godkendte valg ved deltagelse på under 60% (Ved Jester)

Jester har en ide! På grund af at Covid-19, sejlads og andre udefrakommende situationer, har besværliggjort at vi kan stille med 60%, foreslås det at arrangementer kan gennemføres med færre end 60% deltagende medlemmer, bare der er min. 1 deltagende medlem fra chefgruppen.

Dette blev enstemmigt vedtaget

Udvidelse af rangstruktur (Ved Jester)

Jester har ide! For at der stadig er udviklingspotentiale efter man når rangen General, skal der indføres en titel som Top Gun instruktør efter general med denne inddeling:

 • Junior Top Gun Instruktør af 1. grad
 • Senior Top Gun Instruktør af 1. grad
 • Junior Top Gun Instruktør af 2. grad
 • Senior Top Gun Instruktør af 2. grad
 • Junior Top Gun Instruktør af 3. grad
 • Senior Top Gun Instruktør af 3. grad
 • Chef Top Gun instruktør

Dette blev enstemmigt vedtaget

Gennemgang af Battle rhythm (Ved Stinger)

Stinger har udarbejde et årshjul til brug fremadrettet, århjulet skal bruges som en huskeseddel ift. til de fast tilbagevendende ting vi skal huske i klubben.

Klubbes Battle Rhythem kan ses her

Valg af nye stillinger/positioner

helt i tråd med den netop fremviste Battle Rhythem, er det i januar tid til valg af de faste roller for det næste år. Valgets resultat blev således:

 • Forsyningsofficer: Merlin – Havde ikke meddelt at han genopstiller.  Stinger opstiller – Valgt – 500 point
 • Kammerofficer: Jester – Genopstiller – Valgt – 500 point
 • Efterretningsofficer: Viper – Genopstiller – Valgt – 500 point
 • Rekrutteringsofficer: Hollywood – Genopstiller – Valgt – 250 point
 • Materielofficer: Viper – Genopstiller – Valgt – 500 point
 • Ceremoniofficer: Jester – Genopstiller – Valgt – 250 point
 • Adjudant (Ny fast rolle): Hollywood – Valgt (Denne rolle tildeles grundet højt aktivitetsniveau 1000 point pr. år)
Planlægning af ny administrationsdag

Da Covid-19 også fik sat en stopper for den planlagte administrationsdag, blev det hurtigt besluttet, at Stinger laver en Doodle med forslag til en ny dato.

Eventuelt
 • For igen at fremme aktivitet i klubben, genindføres reglen om et dagligt fratræk af 2 point ved inaktivitet på forum, til gengæld præmieres det daglige besøg med 4 point.
 • Hollywood foreslår at man kun kan købe adgang til næste klasse (fx en private kan ikke købe sig til at blive officer, men skal deltage en gang som medlem i sergentklassen). Det blev vedtaget.
Værtsofficeren fortæller om aftenens menu og valg af film, øl og snack

Stinger havde forberedt en Power Point præsentation om aftenen tema som var: Slaget om Stalingrad.

Ølsmagning

Stinger havde til dagens smagning udvalgt 2 danske øl og desuden seneste resultat af Stingers egenproduktion:

Tuborg Guld

Første indslag var klassikeren Guld Tuborg.

Limfjordsporter Eg

Næste stop på Danmarks turneen var Thisted og Limfjordsporter Eg

Om klubben synes om “træ øl”, kan du læse her.

Sexy Santa

Sidste øl på bordet var Stingers håndbryggede bud på en juleøl

Maden

Maden var denne gang koldt bord med lune retter.

Jester diskede op med div. pålæg – fx sild, fiskefileter lun leverpostej og naturligvis rullepølse med sky, løg og karse.

What’s not to like!!

Filmene blev denne gang valgt ved lodtrækning, og første film var Battle for Haditha

En brutal skildring af Irak-krigen der bygger på virkelige hændelser fra efteråret 2005, hvor en vejsidebombe starter en voldsom kædereaktion, der ender i en katastrofe.

Anden film var When trumpets fade.

I denne film får vi historien om soldaten der mod sin vilje bliver forfremmet og skal lede en gruppe uerfarne rekrutter i kamp. Vil han risikere sine mænds liv for selv at overleve… eller bliver han en modvillig helt?

Vores anmeldelser af When Trumpets Fade kan du læse her.

Afslutning

En fantastisk aften var slut og klubben medlemmer takkede af og gik hvert til sit.

1 Comment
 • by Jester Posted 19. september 2022 16:17

  Jeg syntes der udspiller sig et mønster med ham Jester og alle hans konstante påfund, måske skulle vi til at betale ham med point, mod at han så nedtoner sine ideer lidt, det var da i hvert fald en god ide. Eller måske bare noget mere rullepølse, arrangementer med rullepølse er altid godt ..

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontakt Top Gun Klubben