Klubaften 5. marts 2021

Endelig fredag og endelig klubaften. Som altid en aften der er imødeset med stor længsel! Slaget skulle denne gang slås i de efterhånden vante omgivelser i Tower 01. Dagens  ordensofficer – Stinger – skulle lige til at byde velkommen, da Hollywood bad om ordet for lige at slå fast om mødet var startet. Da der var konsensus om at dette ikke var tilfældet endnu, skyndte Hollywood sig at afklæde sig tøjet i håbet om at gennemføre mødet nøgen, og dermed blive tildelt udmærkelsen for denne store bedrift. Herefter åbnede Stinger mødet, og kaldte til fælles rejsning til tonerne af, og i respekt for ”Top Gun Anthem”. Efter at have lyttet til de smukke toner, åbnede medlemmerne, nu med blanke øjne, deres første root beer og tog fat på dagens agenda.

Det formelle møde

Som altid, gik ordet først til Kammerofficer Jester, der kort redegjorde for kassen, der kort sagt aldrig har haft det bedre! Økonomien er fortsat sund og støt stigende. Donationer er modtaget, hvilket altid er velset (og naturligvis også udløser en pointgodtgørelse). Folk betaler – dog ikke til tiden, men dog betaler de! De der ikke betaler til tiden indberettes til Fortjeneste- og disciplinærofficeren. Pt. udgør kassebeholdningen kr. 7186,16.

Næste punkt på dagsordenen var fortjeneste- og disciplinærofficer Stinger. Han kunne fortælle at der siden sidste møde, med rund og velvillig hånd var blevet uddelt en række point, med Merlin som point-højdespringer (han har modtaget 854 point), hvilket har bragt ham ind i officersgruppen.

Efter at Stinger hurtigt kunne konstatere at alle kunne fremvise dog-tags og netundertrøje, gik vi hurtigt videre til næste punkt.

Anerkendelse af medlemmer som er steget i rang.

Der var denne gang ikke mindre en 4 forfremmelser der skulle anerkendes:

  • Stinger har opnået den flotte rang af Colonel
  • Jester har formastet sig til en titel som Lieutenant Colonel
  • Viper er ærbødigst indtrådt i rangen som Captain
  • Merlin har udmærket sig med rang af Second Lieutenant
Ny regel

Hollywood kom hurtigt på ideen om, at der give en udmærkelse for at have overnattet under åben himmel. Denne ide var der umiddelbart bred opbakning til.
Det blev foreslået, at hvis man gjorde sig fortjent til udmærkelsen i klub regi, kunne man ydermere tilføje egeløv på sildesalaten.

Reglen blev enstemmigt vedtaget.

Næste møde

En heftig omgang kalender-rodeo skulle der til, men langt om længe lykkedes det.

Valget faldt på den 14. maj 2021 i Tower 01. Stinger meldte sig hurtigt som værtsofficer, Viper kastede sig med iver igen over notarius-tjansen og Jester tog dirigentstokken og ordensofficer-posten.

HUSK: Seneste tilkendegivelse for deltagelse i klubaftenen (uanset om man kan eller ej) er den 1. maj 2021! Hvis man ikke giver svar inden deadline, straffes man med -25 point!

Efterskrift: Datoen er ændret til 7. maj 2021 efter afstemning på nettet. De som har via doodlen tilkendegivet at kan deltage denne dag, betragtes hermed som værende tilmeldt arrangementet! 

Udtrækning af tema og planlægning af dato for næste klubsammenkost, samt udfyldelse af nye forslag til ammunitions-kassen.

Ammunitionskassen blev sendt rundt og ud fra de trukne muligheder, faldt de fleste stemmer på en gamer-aften. Hollywood var hurtig til at tilbyde at lægge hus til, hvilket straks blev vedtaget. Hollywood havde dog et enkelt forbehold omkring hvorvidt han kunne mønstre en tilpas stor båndbredde (efterfølgende kontrolmålinger har vist at dette ikke burde være et problem).

Straks værre var det med at finde en dato. Vi vil jo helst, at alle mand kan deltage, men med den størrelse vi er nået op på må vi erkende at det bliver svært. Viper havde en del sejlads i kalenderen, og derfor var den eneste oplagte mulighed at vi holdt gameraftenen i forlængelse af næste klubaften – altså lørdag d. 15. maj 2021.

Efterskrift: Der har efterfølgende vist sig en åbning i diverse kalendere d. 18. juni 2021 – så der arbejdes intenst på at det stedet bliver denne dag – det er dog pr. 5. maj 2021 endnu ikke endeligt vedtaget.

Oplæsning af digt

Som besluttet på sidste klubaften, skal der fremføres et digt på klubaftnerne. Jester havde vundet retten til at skrive og fremføre det første.

Digtet kan læses i klubbens poesibog her.

Udvælgelse af digter til næste klubaften.

Næste digter skulle findes ved hjælp af Dice of Death, og Jester vandt efter omkamp retten til at fremføre endnu et digt – flot kæmpet.

General – Hvad så nu?

Jester fremført spørgsmålet om hvad der skulle ske hvis et medlem en dag skulle få skrabbet point nok sammen til at blive general. Jester mente, at såfremt man skulle komme i betragtning til generaltitlen, som man jo grundet reglerne ikke kan opnå, så kunne man selv få lov til at vælge sin rang, som værende en ærestitel fx ‘Captain of Honor Maverick’.

Dette blev vedtaget.

Hvornår kan man kalde et arrangement for et officielt klubarrangement?

Vi er nu efterhånden mange (1, 2, mange) i klubben, og vi vil sandsynlig i fremtiden komme ud for, at der vil være nogen, som ikke kan deltage i de officielle arrangementer (som dagens kalender-kabale med al tydelighed viste). Hvor mange personer eller procent af medlemmerne skal være tilstede for at et arrangement kan klassificeres som officielt?

Valget faldt på 60%, idet mindst en fra officersgruppen (med delegeret veto-ret) skal være til stede.

Ceremoni for Merlins indtræden i officersklassen

Merlin har som tidligere nævnt skrabt point nok sammen til at han nu er en del af officersgruppen – STORT TILLYKE! De øvrige officerer havde derfor forberedt en lille ceremoni til markering af denne indtræden i ‘de voksnes rækker’. Merlin udtrykte ikke udpræget tilfredshed med ritualets indhold, men sådan er reglerne nu engang, og han gennemførte da også i flotteste stil, og blev efterfølgende overrakt det synlige bevis på hans nye status – officersvingerne.

Eventuelt

Der blevt givet en ’round of applause’ til Hollywood, for at gennemføre mødet i ‘sommeruniformen’.

Der er noget der ulmer…Jester løftede sløret for en ny klub med apokalyptisk tema.

Hollywood gav en teaser for konceptet ‘Fuck off’ – en slags drukfest som han muligvis kunne finde på at indkalde til.

Jester spurgte efter frivillige til opgaven med at indløse pant for alle de tomme flasker der findes i Tower 01 – Hollywood meldte sig.

Værtsofficeren fortæller om aftenens menu og valg af film, øl og snack

Jester introducerer aftenens tema som er Finland.

Ølsmagning

Jester havde kigget dybt i de finske ølkældre, og havde fundet to øl frem:

Karhu 5,3

Aftenens første finske øl var Karhu 5,3.

Lapin Kulta

Anden finske øl denne aften var Lapin Kulta, en øl flere mente at have set i fx Bordershop eller hos Fleggaard!?

Om klubben synes om Lapin Kulta, kan du læse her.

Maden

Jester har tit givet udtryk for sin kærlighed til gryderetter, så det kom ikke som et stort chok at han havde kokkereret en sådan i dagens anledning. Helt i tråd med dagens tema, var der tale om en Karelsk gryderet, kaldet Karjalan Paisti.

Om klubben er til Karelsk gryderet ser du her.

Jester var også lykkedes med at fremtrylle to finske film!

Aftenens første film var “Tali-Ihantala 1944” fra 2007.

Tali-Ihantala 1944, handler om et af de største slag i fortsættelseskrigen, måske 2. verdenskrig i det hele taget, hvis man tager udgangspunkt i færrest antal overlevende efter slagets ende. Filmen er lavet så autentisk som muligt, med flere køretøjer m.v. som rent faktisk har været brugt under krigen.

Anden film denne aften var ’Ambush’ fra 1999

En enhed ledet af Lt. Perkola får til opgave at trænge ind over grænsen under fortsættelseskrigen. Målet er at udpege russiske forsvarsstillinger langs grænsen. Lt. Perkola’s forlovede bliver dræbt af fjenden, dette fjerner hans objektivitet og han tænker nu mere på hævn end på missionen, hvilket gør at han bringer sin enhed i fare.

Vores anmeldelser af Ambush kan du læse her.

Afslutning

En fantastisk – og meget finsk – aften var slut og klubben medlemmer takkede af og gik hvert til sit.

1 Comment
  • by Jester Posted 27. maj 2022 21:39

    Som vært vil jeg bare takke for jeres deltagelse til denne klubaften. At finde et tema, Finsk, lidt med vilje for at give mig selv en udfordring, var ikke nemt. Men jeg føler selv jeg nåede at ramme nogenlunde hovedet på sømmet ud fra de informationer jeg kunne finde frem til inden for tidsrammen. Hvem ved, måske er næste tema-udfordring til mig selv, Schweiz eller måske Monaco.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontakt Top Gun Klubben