Klubaften 24. maj 2019

Så kom dagen endelig, og det var igen tid til klubaften!

Medlemmerne var indkaldt til – som der næsten er blevet en tradition – at mødes kl. 16:30 i T-Hawk’s kælder. Alle mødte op til tiden, og Ordensofficeren, der denne gang var Rebel, åbnede ballet med at byde velkommen og herefter bede alle rejse sig og vise behørig respekt for ”Top Gun Anthem” hvilket blev efterfuldt af den første root beer.

Det formelle møde

Siden sidste klubaften, har både Moneyman og Boner fået skrabet point nok sammen, til at de nu begge er kommet i Sergeant-gruppen, så vi indledte mødet med en lille hemmelig ceremoni for at markere dette. Herefter tog Rebel Kammerofficers-baretten på og berettede om et pænt overskud til trods for at Moneyman endnu ikke havde betalt maj måneds kontingent, og så blev det nævnt at Boner betalte for sent…

Så blev det afstraffelsesofficer T-Hawks tur. Han kunne fortælle at Moneyman havde en del udestående bl.a. fordi han endnu ikke havde været tilstede en hel klubaften. Det var efterhånden rendt op i 210 point/kr, men officersgruppen havde drøftet sag, og var blevet enige om at give Moneyman en smule rabat – ikke at det skal blive en vane! Det endte med at Moneyman skyldte 126 strafpoint som bliver fratrukket hans point.

Ny regel

Som altid skulle der udtænkes en ny regel, og det resulterede igen i en længere tænkepause, inden den nye (og Top Secret/For Eyes Only) blev vedtaget. Endnu en regel der nok skal kunne generere et strafpoint eller to.

Reglen blev enstemmigt vedtaget.

Næste møde

Efter at have konsulteret kalendere blev vi enige om, at næste klubaften bliver 30. august kl. 1700. Dette er også jubilæum for klubbens opstart, og den ene film er derfor Top Gun. Rebel bliver værtsofficer. Moneyman gentager succesen og bliver notarius og ordensofficer er T-Hawk.

Efter at have afprøvet konceptet med en underholdningsofficer der står for film og snacks, forslog T-Hawk at vi gik tilbage til den gamle løsning, dog skulle værtsofficeren have mulighed for at uddelegere fx indkøb af snack, film eller andet.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

Opfølgning på sidste klubaften

Evaluering af overskudslager-turen
Rebel ønskede at lave en hurtig tilfredshedsundersøgelse på overskudslager-turen. Der var bred enighed om at det havde været en god tur, og alle de medlemmer der var med var MEGET tilfredse, og der var opbakning til at gentage succesen en anden gang.

Merchendise
Der er ikke noget nyt på vej i øjeblikket, men det er stadig et ønske at vi i fremtiden kan udvide sortimentet.

Boner meddelte, at han sikkert godt kunne være leveringsdygtig i kasser af militær karakter i diverse størrelser.

Produktion af egen Root Beer
Rebel har indkøbt en del materialer, og arbejder ufortrødent videre med at skaffe resten. Når alt er skaffet, planlægges selv brygningen.

Brainstorming på mere permanent klublokale

Rebel tilbød at klubben kunne bruge hans garage til fast hovedkvarter, men den trænger en ”let” oprydning og er heller ikke isoleret – men det kunne måske klares med klubbens hjælp? Der blev også nævnt at man kunne spørge i kulturhuset. Boner undersøger om det er en mulighed.

 

Hvad skal vi lave på de uformelle klubaftner?

Vi har nu forsøgt os med nogle forskellige typer af uformelle klubaftner, alle gode arrangementer, men hvad skal vi lave på de fremtidige aftner? Rebel foreslår, at der laves en forslagskasse, hvor alle medlemmer smider to ideer (eller den samme ide 2 gange) i hver gang vi mødes. Når vi så skal beslutte næste arrangement trækkes 3 sedler op, som der så stemmes om. Vinderideen smides ud, og de 2 andre ryger retur i kassen.

Det blev enstemmigt vedtaget, og de første sedler blev straks udfyldt.

Præsentation af årets udflugt.

Festudvalget præsenterede årets udflugtsmål: Panzermuseum East. Selve udflugten er kun for klubbens medlemmer, men efterfølgende vil der blive afholdt familiepølsefest hos T-Hawk, der har lovet at lægge grill til. Efter lidt kalender-rodeo, blev det besluttet at turen bliver den 30. juni 2019 klokken 09:00.

Rebels bagende

Kommende gameraften:

Flere har behov for lånecomputere, og Boner har lovet at levere både computere og switch. Rebel skriver lidt mere information i en tråd i forrummet.

 

Nedsættelse af brygudvalg.

Rebel har i forbindelse med produktionen af egen root beer stillet forslag om at nedsætte et decideret brygudvalg. T-hawk, der tidligere har brygget øl og derfor allerede bærer titlen ”Brygmester” meldte sig til denne post. Boner har også erfaringer med brygning og er valgt til brygassistent.

 

Produktion af eget brætspil.

Efter vores brætspilsaften har Rebel puslet med nogle ideer om at lave vores eget brætspil. Alle synes det er en god ide, og Rebel barsler videre med hans ideer og præsentere noget mere på en senere klubaften.

 

Hvervekampagne

Selvom der er STRENGT FORBUDT at direkte anbefale nogen at søge, må medlemmerne meget gerne aktivt dele diverse opslag på Facebook, Instagram osv… så potentielle nye medlemmer kan få øjnene op for vores fantastiske loge! Der blev også drøftet muligheder for at lave nogle opsøgende opslag på klubbens Facebookside. Det var der opbakning til.

Pointstraf for inaktivitet i forummet

Boner udtrykte en bekymring omkring, at man ikke længere genererer point ved daglig aktivitet på forrummet. Det frygtes at der kommer for meget ligegyldigt indhold, der bare er postet for at genererer point. Det blev foreslået at ændre reglen til at der stadig trækkes 2 point hver dag, men at der så til gengæld indsættes 3 point de dage man logger på. Vi evaluerer denne løsning på næste klubaften.

 

Rettidig indbetaling af kontingent

Kammerofficer Rebel ønsker at der bliver sat en fast dato for rettidig indbetaling af kontingent, så der er rene linjer for hvornår der skal rykkes for indbetalingen. Det blev besluttet at, kontingentet skal indbetales senest den 10. i hver måned. Hvis der ikke er betalt til tiden, straffes det med den normale bøde.

 

Differentiering af bødestørrelse

Det blev drøftet om der skulle indføres en differentiering i bødestørrelsen bl.a. i forlængelse af nogle at de nyere regler sagtens kan udløse mange bøder på en aften. Det blev foreslået af små forseelser fremover takseres med 5 point og store forseelser 25 point. Det er stadig frivilligt om man vil afregne i point eller i kontanter og stadig 1:1.

 

Budget til fremtidige arrangementer

Rebel foreslog at der kunne lave en målsætning om at holder udgifter til mad, drikke, snacks osv. på vores klubaftner til kr. 150,00 pr person og at det kunne resultere i en præmie fx 50 point hvis man overholder budgettet. Det blev vedtaget.

Herefter takkede Rebel for et godt møde og gav ordet til værtsofficer T-Hawk der præsenterede aftenens tema: Ubåd!

Ølsmagning

T-Hawk havde med noget besvær forsøgt at finde nogle ubådsrelaterede øl, og med lidt fantasi kom han nærmest i mål:

Newcastle Brown Ale

Newcastle Brown Ale blev brygget første gang i 1927 af oberst Jim Porter. Øllen kommer oprindeligt fra Newcastle (hvor det sagtens kunne tænkes at en ubåd kunne holde til), men i dag bliver den brygget af Heineken. Det er en gyldenbrun ale på 4,6 %. Det er en øl, som T-Hawk i sine unge dage jævnligt drak.

Hvad klubben synes om øllen kan du ser her.

Sølvpilen Aarhus Bryghus

Sølvpilen er en Belgian style strong ale på hele 10%. Den er brygget som en hyldest til de fine gamle danske lyntog, der med lidt (ok meget) god vilje godt kan minde om en ubåd.

Om det var en øl klubben kunne lide kan du læse her.

Grizzly – Ultra Stout

Grizzly – Ultra Stout fra bryggeriet Skovlyst var aftenens højdespringer målt på alkoholprocenten, hele 12% holder den. Det er en stout af typen ’Russian Imperial Stout’, og det er også her vi finder det ubådsrelaterede i øllen, nemlig relationen til Rusland der jo den stolte indehaver af en ubåd eller to.

Om klubben er til “Bjørne bryg” kan du læse her.

Maden 

T-Hawk var faldet over mesterværket ”Submarine Cusine” på nettet, og fra denne samling af skønne undervands-retter var valget faldet på ”Charles Browns Gravied beef on rice”. Charles Brown var ubådskok under 2. verdenskrig og sejlede på flere forskellige ubåde bl.a. Bowfin (SS-287), Puffer (SS-268) og Razorback (SS-394).

Velbekomme!

Traditionen tro var der udvalgt to film til aftenen, og når der nu var ubådstema, så er der vel ikke noget mere naturligt valg end Wolfgang Petersens klassiker fra 1981 ’Das Boot’. En knap 2½ timers intens beskrivelse af livet ombord på den tyske ubåd U-96. I forsøget på at give en så realistisk fortælling som muligt brugte man bl.a. kaptajnen på den egentlige U-96 som konsulent, og skuespillerne blev holdt indendørs i de 63 dage indspilningerne varede, så de ikke blev udsat for sollys.

Vores anmeldelser af Das Boot kan du læse her.

Aftenens anden film var ’Hunter Killer’ fra 2018. Det er en nutidigt tæt-på-tredje-verdenskrigs actionfilm, hvori en amerikansk ubåd forsvinder, mens den skygger en russisk ubåd i Arktis. Straks sendes ubåden USS Arkansas, under ledelse af kommandør Joe Glass (Gerard Butler), ud for at undersøge sagen. Samtidig er et Navy SEAL-team udsendt for diskret at observere en russisk flådebase, hvor de bliver vidne til, at den russiske forsvarsminister Admiral Durov tager den russiske præsident Zakarin til fange med hensigt på at udløse en ny kold krig. Og pludseligt er det verdensfreden, og den russiske præsident, der skal redes.

Vores anmeldelser af Hunter Killer kan du læse her.

Afslutning

En – som altid – fantastisk aften i Top Gun Klubben er forbi.  Og stik mod alle odds og forventninger var alle mand vågne og tilstede under begge film! Så for en gangs skyld ingen bøde til Moneyman – Er det en ny stil? To be continued…

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontakt Top Gun Klubben