Klubaften 1. april 2022

Efter sidste sammenkomsts ‘alternative’ uniformering, var det en fornøjelse at iklæde sig den vante uniform, og drage afsted mod Tower 01 hvor Hollywood i varmere omgivelser end sidst skulle være dagens vært. Lad det være sagt med det samme, at trods Hollywood denne gang satsede på endnu ældre teknologi (VHS🤯) end sidst, lykkedes denne gang at få set begge film fra ende til anden. Stort fremskridt!

Da Viper stadig var på søen i kampen mod Putin, og Merlin havde tabt kampen mod feltmarskallens kalender, var der kun de tre medlemmer Hollywood, Jester og Stinger der var til stede til dagens begivenheder. Så da de tre var samlet, gik de straks i gang med mødet.

Det formelle møde

Efter fællesrejsning for Top Gun Anthem, og en skål til minde for de der ikke kunne være tilstede. Beroligede Jester medlemmer ed, at der stadig er er penge i kassen, og at kammerofficeren stadig er glad. Ordet gik videre til Stinger der fortalte om udviklingen i medlemmernes point siden sidst, og da han kunne konstatere at uniformerne var i korrekt stand, sprang vi hurtigt videre i dagsordenen.

Næste møder

Næste møde er som alle (undtagen værten Merlin) husker romsmagning i Merlins gemakker, mon ikke ordensofficer Stinger sende en dagsorden ud snarest?

Den 10. juni skulle vi have været samlet til klubaften med Stinger som vært, Hollywood som ordensofficer og Stinger som notarius. Men da Jesters feltmarskal har booket hans kalender denne dag, har Stinger sat en afstemning om mulige alternative datoer i søen – det ser indtil videre positivt ud.

Den 5. august mødes vi til klubbens 4 års jubilæum – med alt hvad dertil hører.

Den 10. september er næste sammenkomst, her mødes vi til et i klubben nyt koncept, nemlig model bygge aften. Hollywood lægger bootcamp til (så vi håber på varmt vejr), Jester holder orden og Stiger tager notater.

Husk at melde til eller fra indenfor fristerne, da I ellers bliver straffet med kølhaling og minuspoint.

Oplæsning af digt

Hollywood havde, grundet Merlins fravær, meldt sig frivilligt som reservedigter, og han fremførte en smukt digt om livet som adjudant – der kun var en smule matematisk.

Digtet kan læses i klubbens poesibog her.

Udvælgelse af digter til næste klubaften.

Normalt ville vi jo gribe til den hellige Dice of Death, for at afgøre hvem der skal have æren som næste digter – MEN, der var stor enighed om at vi havde set så meget frem til Merlins digt, at han ikke skulle snydes og han får derfor chancen for at udtrykke sit inderste igen ved næste klubaften.

Øvrige punkter

Intet møde uden et Jester punkt, og denne gang ingen undtagelse. Jester ønskede at der skal udarbejdes et notat for rammerne for hvordan man i fremtiden vil kunne lave pointgivende arrangementer (i stil med Girls Night). Det blev vedtaget – Jester laver et udkast.

Opfølgning på hængepartier:

Vi har stadig nogle hængepartier i klubben. Vi har efterhånden mange gange talt om ”Approved by TGK”-Klistermærker,æ nu er det beslutter at vi SKAL have et færdigt produkt klar til jubilæet i august. Vi mangler stadig at få taget profil- og gruppefotos, men nu holder vi fokus på profilbillederne, og tager så fremadrettet et årligt gruppebillede ifm. jubilæumsaftenen.

Værtsofficeren fortæller om aftenens menu og valg af film, øl og snack

Hollywood overtog aftenen, og krydret med utallige anekdoter fremgik det at der var tale om et asiatisk tema.

Ølsmagning

Hollywood havde fremskaffet et udvalg af asiatiske øl til smagningen

Maden

Hollywood havde til temaet kreeret noget han, men en udtømmende anekdote, kaldte Boye’s frokost – en slags wokret. Hertil serverede han nudler.

Om maden smagte medlemmerne kan du læse her

Filmene – der som tidligere nævnt blev fremvist på VHS – var begge med Chuck Norris i hoverollen:

Første film var Missing in action:

Den tidligere krigsfange, tager tilbage til Vietnam for at befri de kammerater som Vietnam ikke vil indrømme de stadig holder fanget.

Anden film var (selvfølgelig) Missing in action 2:

I 2’eren får vi hvad der egentligt er starten på fortællingen, nemlig historien om hvordan det i sin tid lykkedes Oberst Braddock at flygte.

Afslutning

Endnu en fantastisk aften var slut, og tilbage er nu bare den lede ventetid til næste arrangement i klubben.

1 Comment
  • by Jester Posted 24. april 2022 21:58

    Og nej, den 10. Juni ser overhovedet ikke positivt ud for Jester. Den alternative dato blev ikke til noget, så I må hygge selv … Jeg begraver mig i armod og alt muligt andet … Jeg har stadigvæk lidt af Boye’s frokost siddende i den ene tand, og filmene kan jeg stadigvæk erindre … nogenlunde … Så jeg må nøjes med vores romsmagning i Maj, og ellers håbe at kunne komme efter jer til August.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontakt Top Gun Klubben