Top Gun Klubbens gradsbetegnelser er baseret på det amerikanske system, med enkelte undtagelser for overskuelighedens skyld.

Alle Starter som Private og arbejder sig herefter op ad rangstigen, ved skifte i mellem rang og ved skifte i mellem rangklasser er der nogle mindre eller større ceremonier/ritualer som markere ens forfremmelse.

Først herunder ser du de rang vi bruger og hvilke point der skal til for de enkelte grader, derunder finder du en liste over hvordan du tjener point så du kan stige i graderne.

Corporal Class

Private

Point: 0 – 375

Private First Class

Point: 376 – 750

Specialist

Point: 751 -1.125

Corporal

Point: 1.126 -1.500

Sergeant Class

Sergeant

Point: 1.501 – 2.100

Staff Sergeant

Point: 2.101 – 2.800

Sergeant First Class

Point: 2.801 – 3.700

Master Sergeant

Point: 3.701 – 4.700

First Sergeant

Point: 4.701 – 5.800

Sergeant Major

Point: 5.801 – 7.000

Officer Class

Second Lieutenant

Point: 7.001 – 9.000

First Lieutenant

Point: 9.001 – 12.000

Captain

Point: 12.001 – 16.000

Major

Point: 16.001 – 20.000

Lieutenant Colonel

Point: 20.001 – 25.000

Colonel

Point: 25.001 – 30.000

Brigadier General

Point: 30.001 – 35.000

Major General

Point: 35.001 – 40.000

Lieutenant General

Point: 40.001 – 60.000

General

Point: 60.001 – uendeligt

General of the Army

Point: Uopnåelig

(General of the Army er et symbolsk og uopnåeligt rang der ikke kan gives til klubbens
medlemmer,
da det pr. automatik tilfalder vores kvinder og koner ) 

Aktiviteter der udløser point

Manuel opdatering

50 point

For at skrive fyldestgørende anmeldelser af øl, film, ture m.v. i forbindelse med Top Gun Klubben. (med billeder)

75 point

For at bestride en af rotationsrollerne i forbindelse med vores arrangementer

500 point

For at bestride en af de faste stillingsbetegnelser. Disse bestrides 1 år af gangen, og der afholdes valg i forbindelse med årets første arrangement. Enkelte poster giver dog kun ½ pointsats grundet lavt aktivitetsniveau.

100 point

For en udmærkelse der kan tildeles flere gange (Efterfølgende gentagelser giver dog kun 50 point)

200 point

For en udmærkelse der kun kan tildeles en gang

100 point

For mindre gaver, initiativer, indsatser og tiltag, fx hvis en har printet 300 eksemplarer af ølanmeldelsesskemaerne. (Det besluttes i fællesskab i klubben hvilken størrelse der er tale om, dog har det givende medlem ingen indflydelse på beslutningen)

200 point

For mellem gaver, initiativer, indsatser og tiltag, fx en donerer 4 hjelme eller lignende til klubben eller klubbens medlemmer. (Det besluttes i fællesskab i klubben hvilken størrelse der er tale om, dog har det givende medlem ingen indflydelse på beslutningen)

400 point

For store gaver, initiativer, indsatser og tiltag, fx en der bygger en bar til klubben.(Det besluttes i fællesskab i klubben hvilken størrelse der er tale om, dog har det givende medlem ingen indflydelse på beslutningen)

100 point

For med bind for øjnene at kunne gætte 4 ingredienser i en hemmelig anretning der kun laves ved indrulning af nyt medlem (kan kun opnås af det nye medlem).

800 point

For at arrangere ekstraordinære relevante arrangementer for klubben og den medlemmer på eget initiativ og for egen regning.

800 point

For at få tatoveret en militær-relevant tatovering mens man er medlem

1.500 point

For at få tatoveret Top Gun Klubbens logo mens man er medlem

Automatisk opdatering

3 point

For log ind på hjemmesiden ( én gang pr. dag )

5 point

For at kommentere relevant på et relevant emne i forummet

10 point

For at skrive et relevant emne i forummet

50 point

For at skrive relevante blog-indlæg og sider

Degradering

I Top Gun Klubben kan man også degraderes. En degradering fra ét rang til et understående rang vil blive udført i disse tilfælde:

 

  • Hvis man udebliver fra 2 på hinanden følgende arrangementer (ekstraordinære arrangementer tæller ikke her)
  • Hvis man udebliver fra et arrangement uden at melde afbud.
  • Hvis man overtræder ”bræk-reglen” i Top Klubbens Kodeks.

En degradering af en Private betragtes som en udmeldelse, og vedkommende må anmode om optagelse på ny.

Kontakt Top Gun Klubben