Klubaften NÆSTE TOP GUN KLUB ARRANGEMENT:
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

Hvad sker der på en klubaften?

Den næste Top Gun Klubaften, er det vigtigste element for medlemmerne i Top Gun Klubben …

Top Gun Klubben holder 4 klubaftner om året + et ekstraordinært arrangement. Klubaftnernes indhold er baseret på det du kan finde i henholdsvis OM og Kodeks, men for at korte det lidt ned så følger her et eksempel på en klubaften.

På enhver klubaften vi der først blive afholdt et møde om de emner der ikke kan tages over internettet.

Derefter vil arrangøren af klubaftenen (det er noget vi skiftes til) præsentere aftenens forløb og indhold, i denne ‘dagsorden’ skal der altid tages højde for både regler og undtagelser af regler, men som udgangspunkt er det arrangørens opgave at udvælge og klargøre bespisning hvor andre medlemmer godt må inddrages i tilberedelsen. Så har arrangøren ligeledes valgt (min.) 2 øl som medlemmerne skal smage, tale om og bedømme. Og lige så vigtigt skal arrangøren også have udvalgt to, udfra reglerne, krigsfilm som medlemmerne skal se, tale om og bedømme inden aftenen slutter. Arrangøren må, udfra reglerne, gerne arrangere 3 øl, eller 2 øl og en whisky, eller andet noget helt andet. Det samme vilkår kan også have varierende forhold overfor film og eller bespisningen.

Der er et vigtigt regelsæt, men så længe det overholdes, så er det arrangøren der sætter dagsordenen.

Alle medlemmer har undervejs taget en vis notits for hvad og hvordan aftenens indhold passer dem, da det er et medlemskrav at vi alle skriver anmeldelser på indholdet. Bemærk, det er ikke arrangøren der er til bedømmelse. Derimod er det blandt andet sådan noget som øl og film som vi bedømmer og anmelder. Medlemmerne digitalisere snarest muligt efter klubaften deres anmeldelser og bedømmelser på vores hjemmeside, hvor vi også fortsætter debatten om øl, mad, krigsfilm og alt muligt andet, indtil den næste klubaften hvor der tages hul på nye film, nye øl osv.

Reglerne/kodekset er både den altoverskyggende fede finger der holder os i ave, og samtidig det barbarisk tunge spark i røven der gør aftnerne til vores fantastisk underholdende frirum.

Læs mere om Top Gun Klubben her, og læs også vores Kodeks.
Skulle Top Gun Klubben være noget for dig, så anmod et eksisterende medlem om en prøve-deltagele.

Kontakt Top Gun Klubben