3-års jubilæum 13. august 2021

‘I dag er Top Gun Klubbens fødselsdag…’ næsten… i hvert fald var det i dag vi skulle fejre klubbens 3 års jubilæum, og vi var tilsagt til fremmøde i Tower 01 med Jester som jubilæumsvært.

Det formelle møde

Som altid indledtes mødet med fællesrejsning for Top Gun Anthem, og herefter en skål til minde Goose, der i dag var eneste MIA.

Så tog kammerofficer Jester ordet og fortalte om sin tilfredshed over kassens fremragende tilstand! Fortjenestes- og diciplinærofficer Stinger var knap så tilfreds da både Hollywood og Viper var idømt en bod – de skyndte sig dog begge at overfører mønt til klubben – hvorfor Stingers humør straks blev bedre og kammerofficeren nærmest var ekstatisk. Stinger konstaterede at alle var korrekt uniformeret i udi net og nips, hvorfor vi ilede videre i dagsordenen.

Ny regel

Hovederne blev kort lagt i blød, og det blev herefter besluttet, at der fremover gives en medalje for at have brygget Root Beer. Medajlen følges naturligvis med 200 point.

Næste møder

Den 8. oktober mødes vi til klubaften med Viper som vært, Stinger som Ordensofficer og Jester som og notarius. Viper har anmodet om at låne Bunker 01, hvilket naturligvis er godkendt.

Den 11. november skal vi på en lille udflugt til en grejshop i hovedstaden, vi starter som altid med et kort møde hvor Stinger er vært og notarius og Jester er ordensofficer.

Husk at melde til eller fra indenfor fristerne, da I ellers bliver straffet med diet root beer og minuspoint.

Oplæsning af digt

Til alles overraskelse var dagens digter Jester, der som det efterhånden er blevet en vane, fremsagde et yndigt digt.

Digtet kan læses i klubbens poesibog her.

Udvælgelse af digter til næste klubaften.

Efter at vi havde rådgiver os med Dice of Death, var det besluttet at næste er Viper! Det smager af skumsprøjt.

Bim, bam, busse, nu skal vi ha’…… Kaffe! @Viper

Viper har haft muldvarpen oppe, og har indkøbt fine camouflagefarvede termokopper til alle klubbens medlemmer, således vi kan medbringe varm kaffe på vores ture rundt i landet. Vi kaster en lille point-mæssig belønning i Vipers retning.

Uniformsregulativet

Jester orienterede om at han arbejder på en større opdatering af uniformsregulativet. Vi arbejder hen imod en base, hvor det enkelte medlem, enten tilegner sig en navy kaki eller hvid uniform, eller en uniform tilpasset karakteren til filmen. Jester fremlægger det nye uniformsregulativ på et senere møde.

Alf Thomsen-protokollen @Stinger

I almissens tegn og i ægte Alf Thomsen ånd gives i år point som følger:

Goose 600
Hollywood 500
Merlin 400
Viper 300
Jester 200
Stinger 100

Hængepartier fra året @Stinger

Vi har et par hængepartier eller 4 som vi skal have kørt i målet.

Klistermærker – ”approved by TOP GUN klubben”.  Tråden findes, og der arbejdes med fornyet kraft på området.
Photos – gruppe og profil, til hjemmesiden. Det blev besluttet at vente til efter det nye uniformsregulativ er trådt i kraft.
Bryggeribesøg på Lolland. Merlin har aktion (han ved det godt siger han).
Battle rhythm. Stinger udfærdiger battle rhythm/årshjul og fremlægger på et senere møde.

Årets medlem afstemning

Medlemmernes stemmer fordelte sig som følger: Viper 4 stemmer – Jester 1 stemme

Viper tog ærbødigst imod titlen som årets medlem, med applaus fra de deltagende medlemmer og håndtryk fra øverstbefalende.

Bordet rundt @ Jester

Jester stillede forslag om, at der i Stingers battlerhythm indføres en årlig tilbageskuen på jubilæumsdagen, hvor det enkelte medlem evaluerer året, der er gået, samt kigger frem på året der kommer. Det blev straks vedtaget.

Tema @Jester

Jester forslog, at værten ved fremtidige officielle klubarrangementer kan vælge at køre et tema. Hvis der er tema kan dette enten være hemmeligt eller man vælge at give et hint, hvorved medlemmerne så kan komme udklædt og eventuelt modtage point herfor i størrelsesordenen 500 point og nedefter. Vedtaget.

Stående præsentation @Jester

Jester havde endnu et forslag, denne gang at når nye forslag præsenteres, gøres dette stående for at give et bedre indtryk. Det blev også vedtaget.

Oprettelse af rollen “Adjudant”, samt regler/opgaver for denne @Jester & Viper

Viper og Jester fremlagde ideen om at indføre adjudantrollen, hvor laveste rangerende medlem til det pågældende arrangement påtager sig rollen som adjudant, der skal sørge for at støtte op om værten og sikre sig at øverstbefalende er i et passende lune. Der tilskrives point a´la drikkepenge alt efter, hvor godt tjansen vurderes klaret. Der var stor opbakning til ideen, og  det blev straks vedtaget!

Eventuelt

Jester underrettede om lidt praktik ift. Tower 01 idet rumdeler er inddelt og skal anvendes tilsvarende. Endvidere er der indskærpet regler for affaldssortering i tårnet.

Værtsofficeren fortæller om aftenens menu og valg af film, øl og snack

Mødet blev afsluttet i god ro og orden, hvor den nyudnævnte adjudant Hollywood skænkede klubdram til de glade medlemmer.

Herefter berettede Jester om resten af aftenens forløb – med indlagt Tom Cruise tema!

Ølsmagning

Jester havde indkøbt Guinness til smagningen, idet det eftersigende er Tom Cruise’s favorit.

Guinness Draught Beer

Se bedømmelser af øllen her

Maden

Jester havde googlet sig frem til at Tom Cruise er mere end almindeligt glad for Spaghetti a´la Italiano (italienske kødboller), så derfor måtte menuen jo selvfølgelig bestå af dette.

Om maden smagte medlemmerne kan du læse her

Hertil serverede han kolde Pepsi’er, da pepsi på ingen måde er til at komme uden om i Top Gun-filmen.

Filmene

Første film var, som altid ved vores jubilæumsaftner, Top Gun

Hvad klubben synes om den, kan du læse her.

Anden film var Operation Valkyrie

Hvad klubben synes om den, kan du læse her.

Afslutning

Mætte og trætte efter en fantastisk aften tog medlemmerne afsked, og sidder nu hver for sig og venter med længsel på næste arrangement i klubben.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontakt Top Gun Klubben